Cykle

 

 

… prawa, zwyczaje i symbole

.

.

Można na co najmniej dwa różne sposoby postrzegać nasze otoczenie.

●    W tym pierwszym sposobie każdy obiekt można opisać za pomocą właściwości. Najczęściej są to właściwości skupionej materii. Każdy obiekt ma jakieś wymiary oraz fizyczne i chemiczne właściwości.

.

    Zwykle mówiąc o mierzalnych właściwościach fizycznych mamy na myśli zespół cech na który składają niektóre z poniższych: gęstość, temperatura topnienia, opór właściwy, lepkość, moduł sztywności, absorpcja (fizyczna lub elektromagnetyczna), pęd, kruchość, pojemność, stężenie, gęstość, plastyczność, ładunek elektryczny, przewodność elektryczna, pole elektryczne, potencjał elektryczny, płynność, częstotliwość, twardość, indukcyjność, luminescencja, połysk, ciągliwość, pole magnetyczne, strumień magnetyczny, masa, temperatura topnienia, moment pędu, przepuszczalność, przenikalność, plastyczność, ciśnienie, rozpuszczalność, ciepło, oporność, współczynnik załamania światła, spin, sztywność, przewodność cieplna, lepkość, współczynnik załamania światła itd … Niektóre z właściwości fizycznych mogą mieć charakter mierzalny, a inne tylko opisowy np. kolor czy zapach. Właściwości fizyczne są zależne między innymi od temperatury i ciśnienia w jakich znajduje się obiekt. W różnych warunkach otoczenia obiekty mogą mieć różne właściwości fizyczne, na przykład woda w warunkach atmosfery ziemskiej (czyli 1013 hPa) wrze w temperaturze 100°C (273,16K), a przy ciśnieniu  221 hPa wrzenie następuje w temperaturze 374,2°C (647,35 K). Słowem warunki otoczenia determinują właściwości fizyczne obiektów.

 .

    Właściwość chemiczna uwidacznia się tylko podczas wchodzenia w reakcje chemiczne z innymi obiektami. Mogą to być przykładowo takie właściwości jak toksyczność, palność, ciepło spalania, entalpia tworzenia, stabilność chemiczna w danym środowisku, preferowany stopień utlenienia (s), liczba koordynacyjna, reaktywność. Ze względu na właściwości obiekty można dzielić na kategorie, klasy, zbiory, grupy, gatunki, rodzaje, królestwa, systemy itp. Liczba tych klasyfikacji jest w zasadzie ograniczona tylko wyobraźnią człowieka.

.

    Oprócz właściwości każdy obiekt zajmuje określone miejsce w czasie i przestrzeni. Tak właśnie opisujemy nasze otoczenie: jako obiekty o określonych właściwościach (fizycznych i chemicznych) występujące w czasoprzestrzeni (o określonych współrzędnych).

 .

.

 

 

●     W drugim sposobie każdy obiekt można opisać jako cykle zdarzeń.

    Najbardziej powszechną cechą tego co notujemy w naszej świadomości jest powtarzalność. Wszystko to co obserwujemy ma formę powtarzalną. Cały świat składa się z nieustannie powtarzających się zdarzeń następujących zawsze w tej samej kolejności.  Zdarzenia układają się w powtarzalne ciągi, cykle. Aż dziwne, że ta podstawowa cecha wszystkich obserwacji wszechświata nie znalazła się w centrum uwagi nauki. Zamiast pojedynczych zdarzeń przedmiotem nauk mogłyby być całe cykle (jako obiekty).

    Po dniu zawsze następuje noc, a po nocy dzień. Po wiośnie następuje lato, a po nim jesień, a następnie zima. Mocno zachmurzone niebo wróży deszcz, a bezchmurne zwiastuje upały. Przedmiot upuszczony zawsze upada na podłogę, a nigdy nie wznosi się do góry. Woda w przeciętnych warunkach  ziemskich wrze w temperaturze 100°C, a zamienia się w lód w temperaturze 0°C. Uderzona struna gitary drga, a potem słyszymy dźwięk. Naciśnięty klawisz pianina wydaje właściwy mu ton, a uszeregowane w porządku tony tworzą utwór muzyczny. W każdym z powyższych zdań opisana jest naturalna kolejność zdarzeń. Naturalna kolejność czyli kolejność występująca w naturze. Upuszczony przedmiot nigdy nie wzniesie się do góry, tak jak po jesieni nie nastąpi nigdy lato, a utwór muzyczny nie spowoduje ruchów klawiszy pianina.

.

    Naturalna kolejność zdarzeń tworzy cykl. Stale obserwujemy wokół nas cykle zdarzeń. Na przykład cykl przygotowania herbaty obejmuje nalanie wody do naczynia, przyłożenie ciepła, odłączenie ciepła po osiągnięciu punktu wrzenia, zalanie wrzątkiem liści herbacianych. Albo inny przykład, cykl porannej drogi do pracy obejmuje zejście do garażu, zajęcie miejsca za kierownicą auta, przekręcenie kluczyków w stacyjce, podniesienie bramy garażu, wyjazd z garażu, otworzenie bramy posesji, zamknięcie bramy garażu, wyjazd z posesji, zamknięcie bramy posesji, włączenie się autem do ruchu ulicznego itd. itd.

.

    Codziennie każdy z nas obserwuje setki cykli zachodzących w przyrodzie. Codziennie każdy z nas bierze udział w setkach cykli. Stale te same cykle powtarzają się aż do znudzenia. Powtarzają się tak często, że aż przestajemy je zauważać. Bóg czy jakakolwiek inna stwórcza siła tego świata nadała mu piętno powtarzalności w najmniejszych szczegółach.

.

  Zdarzenia powtarzalne nasza świadomość rejestruje w formie szczątkowej, a niekiedy nie rejestruje ich wcale. Tak bardzo się z nimi z czasem oswoiliśmy, że stają się częścią nas samych, częścią naszych zachowań. Zdarzenia powtarzalne odkładają się jedynie w naszej podświadomości. Ich pojawienie się powoduje stale te same zachowania naszych organizmów. Kiedy pada deszcz – wyjmujemy parasol, kiedy spadnie śnieg – zdejmujemy nogę z pedału gazu w aucie. Robimy to z zasady w sposób wyuczony, podświadomie.

.

    Świadomość włącza się, kiedy zachodzą zdarzenia nowe. Nasz organizm analizuje zachowania otoczenia i podejmuje decyzje o reakcji. Z każdym powtórzeniem informacje o tych zdarzeniach będą w mniejszym stopniu zaprzątać naszą wyobraźnię. Aż z którymś powtórzeniem tych zachowań otoczenia zupełnie nie zauważymy, przejdą do podświadomości.

.

    Prawa fizyczne czy chemiczne nie są niczym innym jak powtarzalnością zdarzeń. Stalowy gwóźdź wrzucony do wody królewskiej zawsze ulegnie rozpuszczeniu, a jeśli zostanie wrzucony do czystej wody to przez lata nie ulegnie w niej zmianie. Owoc poddany fermentacji w wodzie spowoduje powstanie alkoholu, ale pozostawiony na ziemi – zgnije. Dzieje się tak za każdym razem, jednakowo.

    Praw mamy bez liku, zarówno chemicznych (prawo działania mas, prawo okresowości Mendelejewa, prawo oktaw, prawo stałości składu, prawo stosunków objętościowych, prawo stosunków wielokrotnych, prawo triad, prawo zachowania masy itd. itd.), jak i fizycznych (I, II i III zasada dynamiki Newtona, prawo powszechnego ciążenia, zasada zachowania energii całkowitej, zasada zachowania energii mechanicznej, zasada zachowania pędu, zasada zachowania ładunku, prawo Coulomba, prawo Ohma, I i II prawo Kirchhoffa, pierwsza i druga zasada termodynamiki, prawo odbicia, prawo Pascala, prawo Archimedesa itd. itd.). Każde prawo jest tylko opisaniem sekwencji zdarzeń, cyklu. Te sekwencje zdarzeń, cykle dzieją się od tak dawna jak sięga ludzka pamięć, a więc od zawsze. Od zawsze następują jednakowe powtórzenia. Prawa fizyczne czy chemiczne nie są niczym innym jak powtarzalnością zdarzeń.

    NIE MA ŻADNYCH PRAW NATURY. Jest tylko powtarzalność zjawisk we wszechświecie. Zjawiska występują często w jednej tylko określonej kolejności, w cyklu. Sprawia to wrażenie jakby ta kolejność i powtarzalność zjawisk wynikała z jakiegoś porządku, którego elementem są prawa. Te prawa traktujemy nieomal tak samo fizycznie jak same zjawiska. Tymczasem praw żadnych nie ma, jest tylko powtarzalność zjawisk.

    To powtarzalne zachowanie otaczającego nas świata przekłada się na zachowanie nas samych. Tak jak we wszechświecie zjawiska stale powtarzają się w cyklach tak samo i my stale stosujemy powtórzenia w naszych zachowaniach. Wskutek tych ciągłych powtórzeń zjawisk żyjemy nieco jak w mantrze, półśnie, jak muzułmańscy Beduini zatopieni w modlitwie powtarzający stale te same ruchy i wydający z siebie te same dźwięki.  

    Jednakowo … jednakowo … jednakowo … codziennie to samo, to samo … do znudzenia. Codziennie wykonujemy te same czynności w niezmiennej kolejności. Jednakowo co dnia rano się budzimy, a potem wykonujemy poranną toaletę. Jednakowe czynności wykonujemy w pracy, jednakowo wypoczywamy. Jednakowo spożywamy posiłki wkładając pożywienie do otwartych ust, jednakowo kochamy się z naszymi kobietami i jednakowo płodzimy nasze dzieci, jednakowo strofujemy i wychwalamy nasze dzieci. Jednakowo … różnorodność naszych zachowań wynika z kultury, w której wyrośliśmy. I tak długo jak pozostajemy tej kultury uczestnikami, tak długo różnorodność naszych zachowań jest mocno ograniczona. Nasze zachowania są tylko częścią społecznej kultury i tak długo jak ona trwa tak długo się one powtarzają.

    Każdą kulturę ludzką charakteryzują cykle tych samych działań. Nazywa się je zwyczajami, obyczajami, obrzędami i rytuałami. W niemal każdym społeczeństwie występowały (i nadal występują) zwyczaje związane ze stanami przejścia: narodzin, wstąpienia w dorosłość, małżeństwa (zamążpójścia) i pogrzebu. Oprócz powyższych zachowań określone dni w kalendarzu wymuszają na nas podejmowanie tych samych działań: święta religijne (także niedziele) nakazują czynienie praktyk religijnych, święta państwowe – udziału w uroczystościach państwowych, święta rodzinne – świętowania w gronie najbliższych. Oznaczone dni w kalendarzu związane są z podejmowaniem przez nas powtarzalnych działań.

.

    W porze sjesty na południu Europy zamykane są sklepy, a życie zamiera. Kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia wówczas we wszystkich państwach Zachodu, we wszystkich jego miastach i wsiach, w niemal wszystkich domach prywatnych i przedsiębiorstwach ustawia się choinki, a z megafonów rozbrzmiewają kolędy. Swoje rytuały mają myśliwi i powtarzają je podczas tropienia zwierzyny, ćwiartowania i posiłku. Podobnie rytuały powtarzają się podczas zawodów sportowych, w szczególności meczów piłki nożnej. Rozmieszczenie widzów na trybunach, dopingowanie „swoich” drużyn, wymiana gestów po zdobyciu bramki i po jej utracie i zachowania po zakończeniu gry powtarzają się na każdym meczu. Podobnym rodzajem rytuału jest bieg maratoński: treningi przed startem, zapisanie się do biegu, otrzymanie numeru startowego, start obwieszczony strzałem z pistoletu, szpalery dopingujących wzdłuż trasy, każdy zawodnik przyjmowany na mecie jak zwycięzca, pamiątkowe fotografie i wieczorne przyjęcie dla wszystkich uczestników. Każda impreza sportowa ma swój regulamin i jest podobnie powtarzanym cyklem czynności.

.

    Do pracy chodzimy co dnia, bo za jej świadczenie otrzymujemy środki niezbędne na przeżycie. Stale powtarzana praca jest najważniejszym elementem każdego dnia i zajmuje nam największą i najlepszą część tego dnia. Każde stanowisko w firmie opisane jest zakresem obowiązków. Nie wolno nam ani mniej ani więcej wykonywać działań niż jest to opisane w naszym zakresie obowiązków. Stale zatem w pracy wykonujemy niemal to samo. Oprócz zakresów obowiązków w każdej firmie funkcjonują procedury postępowania czyli co zrobić jeśli zajdzie zdarzenie „x” czy „y”. Praca, którą świadczymy, jest zatem stałym powtarzaniem tych samych cykli czynności.

.

    Graficznym znakiem tych samych znaczeń są symbole. Wymyślamy je dla oznaczenia powtarzających się tych samych cykli zdarzeń. Wystarczy spojrzeć na symbol, żeby dokładnie wiedzieć jakie działania są z nim związane. Najbardziej powszechnymi symbolami są cyfry (liczby) i litery.  I tak na przykład „1” oznacza zazwyczaj początek i pierwotną przyczynę wszystkiego, „7” to ilość dni tygodnia, kolorów tęczy, egipskich bogów światła i ciemności, sfer niebieskich, cnót i grzechów śmiertelnych. Każda cyfra jest symbolem czegoś i ma znaczenie. Podobnie jak w niemal wszystkich ludzkich kulturach znaczenie mają najróżniejsze znaki graficzne, a nawet linie i kropki. Długo wcześniej zanim zaczęła się historia człowieka zapisywaliśmy symbolami powtarzające się zdarzenia. Całe nasze życie nie jest niczym innym jak wiecznym powtarzaniem stale tych samych cykli czynności. Można powiedzieć, że mamy szansę doskonalić siebie samych poprzez te niekończące się powtórzenia.

.

    Czy Bóg lub jakakolwiek inna siła sprawcza nie mogła stworzyć świata wolnego od tych wiecznych powtórzeń? Czy można powiedzieć o świecie, że jest fascynujący, tajemniczy i nieodgadniony jeśli składa się on z wiecznych powtórzeń tych samych sekwencji zdarzeń?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>