Czas

.

.

.

… biegnie coraz szybciej

.

.

.

      Wyobraź sobie puszkę z pięcioma otworami. Ta puszka to twój organizm, wiadrote otwory to zmysły. Puszka czerpie wiedzę o swym otoczeniu wpuszczając tymi otworami do swojego wnętrza niektóre czynniki (właściwości) otoczenia. Człowiek ma tylko pięć otworów – zmysłów, ale w znanym nam świecie organicznym doszukaliśmy się około 20 różnych zmysłów. U części zwierząt występują zmysły magnetyczne, termiczne, grawitacyjne. Nasze ludzkie oko rejestruje fale elektromagnetyczne o długościach 400-700 nm (nanometr czyli 10-9m), ale są zwierzęta, które rejestrują fale krótsze niż 400 nm i są też takie, które rejestrują fale dłuższe niż 700 nm. Mówimy wówczas o widzeniu w nadfiolecie (Ultraviolet) i podczerwieni (Infrared). Na przykład motyle widzą około 20 barw, które dla człowieka są jednym i takim samym kolorem białym. Wąż widzi okiem termicznym umieszczonym centralnie na głowie, a nie „normalnymi” oczami. Wystarczy zasłonić mu oko termiczne, a stanie się ślepym i nieporadnym.

.

     Dzięki tym otworom puszka czerpię wiedzę o swoim otoczeniu. Przez te otwory wpadają do puszki niektóre czynniki otoczenia. Wewnątrz puszki, w mózgu, następuje analiza tych czynników pod kątem ich ewentualnego znaczenia dla przetrwania i dobrostanu puszki. W przypadku stwierdzenia zagrożenia wszystkie składowe puszki postawione zostają w stan pogotowia: wydziela się adrenalina, zanika ból, przyspiesza tętno, naprężają się mięśnie etc.

.

istniec      .  Świat zewnętrzny postrzegamy poprzez zmysły. Każdemu wpływowi czynników otoczenia towarzyszą emocje. Siła emocji oddaje znaczenie tego czynnika dla przetrwania (dobrostanu) puszki. Im większy wpływ czynnika na dobrostan puszki tym silniejsze wyzwala emocje. Niektórzy psychologowie, jak na przykład Robert Zajonc (Robert Zajonc), twierdzą, że do wszystkiego co jest przez nas postrzegane są przytwierdzone emocje. Odwracając to twierdzenie, jeśli do jakiejkolwiek osoby, przedmiotu  lub zjawiska nie mamy stosunku emocjonalnego to ta osoba, przedmiot, zjawisko nie istnieje. Emocje warunkują fizyczne istnienie osób, przedmiotów i zjawisk. Nasze emocje powołują świat do istnienia.

.

      Nasza pamięć rejestruje nasze emocje. Nie rejestruje osób, przedmiotów, zjawisk, ale nasze związane z nimi emocje. Rejestrowane są emocje choć mają one formę osób, przedmiotów i zjawisk, które je wywołały. Im rzadziej zjawisko występuje tym silniejsze towarzyszą mu emocje. Im częściej zjawisko się powtarza tym słabsze towarzyszą mu emocje. Wielokrotna powtarzalność zjawiska powoduje, że z czasem nasze emocje przestają je zauważać, zjawisko traktujemy jako nieistniejące. Jeśli mieszkasz w pobliżu lotniska czy autostrady to z czasem przestajesz dostrzegać wszechobecny lub powtarzający się hałas.

.

     Wszechświat, a nasze życie w szczególności, składa się z powtarzalnych zjawisk. To co nazywamy prawami natury nie jest niczym innym jak abstrakcyjnym określeniem powtarzalności określonych zjawisk. Taki charakter ma każde prawo, w tym także grawitacji, zachowania masy, zachowania energii etc.

.

      Kiedy jesteśmy młodzi wiele zjawisk jest dla nas nowych. Z tego powodu nasze zmysły są wyostrzone, wydaje nam się, że bardzo wiele się wokół nas dzieje. Ponieważ świat, na długości naszego życia, składa się ze skończonej ilości powtarzających się zjawisk, więc i nasze emocje reagują coraz słabiej i coraz rzadziej. Im jesteśmy starsi, tym wydaje nam się, coraz mniej się wokół nas dzieje. Wokół dwudziestolatka świat dookoła aż kipi, wokół siedemdziesięciolatka dzieje się bardzo niewiele lub zgoła nic się nie dzieje. A przecież w obu przypadkach jest to jeden i ten sam świat. Różny sposób percepcji wynika z innego stanu wzbudzenia emocji.

.

wiek      Kiedy zechcemy zrobić bilans zdarzeń okresu naszego życia między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia wówczas okaże się, że bardzo wiele się w tym czasie wydarzyło. Ten sam bilans za okres między sześćdziesiątym a siedemdziesiątym rokiem życia będzie w porównaniu bardzo ubogi. Im człowiek jest starszy tym mniej rejestruje ze względu na powtarzalność zdarzeń. Ponieważ tych zdarzeń jest coraz mniej w takim samym okresie czasu, więc powstaje wrażenie coraz szybciej upływającego czasu. Dziesięć lat pomiędzy 60-tym a 70-tym rokiem życia jest znacznie krótsze niż między 20-tym a 30-tym rokiem życia.

.

wiek1      .

     Im jesteśmy starsi tym czas szybciej płynie … im jesteśmy starsi tym mniej się wokół nas dzieje … A wszystkiemu winne emocje, które z każdym kolejnym powtórzeniem zjawiska są coraz słabsze i słabsze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>