Inflacja PS

.

.

Popytowa podaż pieniądza

.

.

infl_     Kiedy wzrostowi ilości pieniądza nie towarzyszy wzrost ilości towarów wówczas cena towaru wzrasta proporcjonalnie do ilości wytworzonego pieniądza – każdy z nas zna to klasyczne twierdzenie ekonomii. Dotyczy ono w jednakowym stopniu pieniądza kruszcowego, co i papierowego. Znanym w historii przykładem są kolejne bankructwa Hiszpanii w latach1557, 1576, 1607, 1627, 1647, 1652 i 1662 pomimo stale napływającego do niej złota z Ameryki. Tylko w XVI wieku przywieziono z Nowego Świata do Hiszpanii 23.000 ton srebra i 700 ton złota. Złota i srebra przybywało, ale nie przybywało towarów skutkiem czego ceny towarów rosły.

.

     Z kolei, przyrost masy pieniądza papierowego prowadził do inflacji, niekiedy nawet w znacznych rozmiarach (hiperinflacja). Dochodziło do niego najczęściej w okresach kiedy potrzeba była sfinansowania działań wojennych – robotnicy produkowali materiały wojenne (działa, czołgi, samoloty, bomby etc) za co otrzymywali wynagrodzenie. Materiały wojenne ulegały zniszczeniu na wojnie, ale wynagrodzenia robotników trafiały na rynek. Towar ulegał zniszczeniu, ale pieniądze pozostawały na rynku. I kończyło to się inflacją.

.

     Ale jaki charakter ma obecna podaż pieniądza? Pieniądz banku centralnego nie występuje w całej objętości na rynku, zaledwie gotówka. A tej mamy tyle tylko ile wynika z technicznych potrzeb obsługi społeczeństwa. Zatem, pieniądz banku centralnego nie może być przyczyną ewentualnej inflacji.

pien     A co z pieniądzem banku komercyjnego? Jest jedynie zapisem na kontach i powstaje w procesie kredytowania. Pieniądz banku komercyjnego jest jedynie zapisem procesu kredytowania. Powstaje zapotrzebowanie na kredyt czyli popyt na pieniądz i zostaje ono zaspokojone równą mu co do wysokości podażą pieniądza (plus odsetki). Zatem, najpierw jest popyt na pieniądz, a dopiero potem podaż tego pieniądza. Co więcej, ten pieniądz kredytowy zostaje wykreowany najczęściej na zakup domu czy samochodu, a więc dóbr równolegle tworzonych – jest więc pieniądzem niejako przypisanym do konkretnego towaru. A zatem, nie może być pieniądzem pustym.

.

     Czy grozi nam inflacja w wyniku podaży pieniądza? Otóż, nie grozi. Jak widać, dzisiejszy pieniądz ma zupełnie inny charakter niż jeszcze sto lat temu. Współczesny pieniądz odpowiada na wygenerowaną potrzebę przepływu konkretnego dobra (kredyt celowy), a nie ma charakteru autonomicznego jak to było wcześniej.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>