Poszukiwanie życia poza Ziemią

     Wszechświat, według szacunków, zawiera około 200 mld galaktyk. Jedną z nich jest Droga Mleczna, nasza galaktyka. Każda z galaktyk zawiera około 200 mld gwiazd.  Droga Mleczna (Milky Way) liczy od 200 do 400 mld gwiazd. Jedną z tych gwiazd jest nasze Słońce, które okrążane jest przez osiem planet. Droga Mleczna ma średnicę około 100.000 lat świetlnych, a nasz Układ Słoneczny zaledwie 11 lat świetlnych.

Gdybyśmy narysowali na kartce papieru formatu A4 (297x210mm) nasz Układ Słoneczny to Ziemia miałaby na niej wielkość 0,3 mikrona (0,0000003m), nie dostrzeglibyśmy więc jej gołym okiem. Słońce byłoby pośrodku tej kartki i miało promień 0,04mm, a odległość od (niewidzialnego) Słońca do Ziemi (również zbyt małej by być widzialną) wynosiłaby 3,8mm. Ale masa Słońca wynosi 99,87% całkowitej masy Układu Słonecznego!!!
Odległość do najbliższej gwiazdy (Alfa Centauri – 4,36 roku świetlnego), która jest wielkością zbliżona do naszego Słońca,  wynosiłaby ok. 1,04m.

Droga Mleczna, w której jesteśmy wraz z Układem Słonecznym, miałaby wówczas średnicę około 24.000 km tj. mniej więcej tyle ile wynosi odległość z Meksyku do Moskwy i z powrotem.

A widzialny wszechświat (promień 13,7 mld lat świetlnych) zajmowałby wówczas kwadrat o boku około 65,5 mln km tj. długość boku tego kwadratu wynosiłaby tyle ile pokonalibyśmy drogi 85 razy podróżując z Ziemi na Księżyc i z powrotem.

Gdyby chcieć wiernie (w skali) przedstawić Układ Słoneczny na kartce formatu A4 kartka ta byłaby cała czarna jak sadza!  Najdoskonalsza ziemska próżnia, wytworzona za pomocą najdoskonalszej ludzkiej technologii, nie jest nawet w przybliżeniu tak pusta jak przestrzeń międzygwiezdna ze wszystkimi jej ciałami.