Dżinizm

     Mający korzenie sięgające 2,5 tysiąca lat dżinizm jest religią manifestacji zwycięstwa nad namiętnościami. Kwestie doktrynalne i filozoficzne są tej religii całkowicie obce. Nirwanę czyli doskonałość i nieśmiertelność można osiągnąć poprzez skrajną ascezę i umartwienia, w szczególności poprzez odrzucenie odzienia i życie w nagości (śwetambarowie). „Tenże Czcigodny [Mahawira] stał się arhantem (świętym), dżiną (zwycięzcą), kewalinem (obdarzonym poznaniem doskonałym), wszystkowiedzącym, widzącym wszystkie byty, poznał wszystkie przejawy bogów, ludzi i demonów (asūra) oraz świata, a konkretnie: znał i widział przeszłość, przyszłość i stan obecny wszystkich istot żywych i wszystkich bytów we wszystkich światach, ich zanik i powstawanie, co jedzą, co piją, co czynią, co odczuwają, ich uczynki jawne, ich uczynki sekretne, ich relacje i opowieści, wszystko, co pomyślą w swoich umysłach – w tym stanie trwał”.


« Hinduizm

Religia chińska »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>