Sikhizm

     W liczącym około 25 mln wyznawców sikhizmie, głównie w Pendżabie, to Jahwe stwarza karmana. Nie pojawia się w nim wprawdzie imię Jahwe, występuje jednak jeden „Ponadczasowy”, „Najwyższy” Bóg (Akal Purakh), który stworzył świat, opiekuje się nim i w nim w sposób wszechobecny przebywa. On jest ponad prawem kosmicznym i bóstwami hinduskimi.

     Człowiek posiada nieśmiertelną duszę, która opuszcza ciało w chwili śmierci, zabierając ze sobą wszystkie dobre i złe uczynki. Zgodnie z prawem karmy (karama) w następnym życiu dusza otrzyma nagrodę lub zostanie ukarana. Dusza ludzka jest chora (haumai), ulega iluzji materialnych pokus (mają). Ten letarg, w którym trwa dusza powoduje cierpienia w każdym jej kolejnym wcieleniu. Jeśli, poprzez medytację (simaran), poznamy Boga i oddamy mu się w opiekę, wówczas przerwiemy ciąg kolejnych wcieleń i cierpień. Do wyzwolenia prowadzi, także, służba (seva), a wyzwolenie następuje przez wykonywaną pracę (sabat da bhalla).


« Taoizm

Tonghak »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>