Spirytyzm

    Spirytyzm czyli religia poza religiami, powstały w 1848 r., w odróżnieniu od wielu tradycyjnych wierzeń religijnych odrzucił wiarę w piekło. Podstawowym założeniem spirytyzmu jest wiara w ciągłość istnienia osobowości człowieka po śmierci za sprawą narodzin w ciele duchowym.  W chwili śmierci dusza opuszcza ciało i pozostając przez pewien czas „na ziemi” poszerza swą wiedzę i doskonali się moralnie wstępując na coraz wyższe poziomy, aż osiągnie sferę czystego ducha. Tempo tego doskonalenia jest proporcjonalne do jakości zakończonego fizycznego życia na ziemi, niemniej wszystkich czeka ten sam los – wieczna doskonałość. Zresztą, z duchami pozostającymi „na ziemi” można nawiązywać bezpośredni kontakt poprzez medium czyli osoby szczególnie do tego predestynowane.


« Religia hawajska

Jak długo trwa życie doczesne ? »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>