Tonghak

     Tonghak, powstały w Korei w połowie XIX wieku, przekształcił się pół wieku później w Czhondogjo – Religię Niebiańskiej Drogi czyli jedności Boga i człowieka. Najwyższa siła wszechświata (dzigi) tworzy i zmienia według swych własnych zasad wszystko, co istnieje, nie może być jednak dostrzeżona za pomocą ludzkich zmysłów.

     W każdym człowieku mieszka wieczny i nieśmiertelny Bóg. Bóg i człowiek to jedno i to samo, bo Bóg wcielił się w człowieka. Bóg nie może umrzeć, a więc i człowiek jest nieśmiertelny. Życie doczesne jest służbą ukrytemu w każdym z nas Bogu. Nawet jeśli umrze ciało człowieka to jego dusza ujawniać się będzie zawsze, jako Bóg, w sercach i umysłach potomnych.


« Sikhizm

Konfucjanizm »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>