Rozwój mózgu

… czyli dlaczego „ja wczoraj” to „on jutro”

   Twój mózg służy do gromadzenia danych. A potem je przetwarza na użyteczne programy. Każda komórka w całości zaangażowana jest w proces rozpoznawania, komunikowania i wybierania spośród możliwych czynności. W wyborach, zarówno każdy pojedynczy organizm jak i ich zbiór, kieruje się według biologów kryterium utrzymania funkcjonujących standardów. Każda jednostka swoim życiem, w sposób mniejszy lub większy, nieco je modyfikuje i przekazuje potomnym. Ci potomni, potomni potomnych, i ich następcy, i jeszcze następni następcy… wszyscy kolejni mają lepiej rozwinięte programy funkcjonowania mózgu i zbiory wiedzy w nich tkwiące od swoich przodków.

    Obserwując powtarzalność zjawisk w naturze doszukujemy się praw nimi rządzących.

Zauważamy, że:

– każdy lew zachowuje się podobnie jak inne lwy (jako jedyny kot żyje w kilkuosobowych stadach, samica zdobywa dla stada pożywienie i opiekuje się potomstwem sama, a samiec pełni wyłącznie funkcje obronne i prezentuje w słońcu piękną grzywę),

– każdy jeleń ma zwyczaje jak inne jelenie (najpierw walczy z innymi jeleniami o dostęp do stada łani, a kiedy już wygra ta rywalizację i używa sobie na łaniach to jeśli pojawi się niebezpieczeństwo on ucieka najszybciej !),

– każdy struś dba o potomstwo jak inne strusie (kopie jamę dla samicy, wysiaduje sam jaja, bo samica ma to gdzieś, a na końcu sam opiekuje się potomstwem),

– każdy konik morski jak inne koniki morskie rodzi potomstwo itd.,

przykłady można mnożyć w nieskończoność…

    Podobnie kiedy widzimy małego Stasia i Stacha po 10 latach to stwierdzimy między nimi podobieństwo. Każda rzecz – myślimy – rozwija się, ewoluuje. Z małej jabłonki wyrasta duża jabłoń, z małego jamnika – jamnik duży. Czasem tylko mijając przypadkowo na ulicy kogoś po latach 20, a może 30 niewidzenia, nie rozpoznamy w nim dawnego znajomego. Myślimy wtedy o tym jak bardzo życie nas odmienia (jednych niszczy, innych obdarowuje wieczną młodością). Ale to są ci sami ludzie, których znaliśmy (może tylko nieco “nadgryzieni” zębem czasu).

Ale naukowcy badający ludzki mózg stwierdzili coś zgoła przeciwnego …

● Najpierw zauważyli, że mózg ludzki zmienia się do ok. 50 roku życia. Ostateczne ukształtowanie się szarej istoty mózgu, a zarazem okres, w którym jest ona najbardziej efektywna, ma miejsce w czasie osiągnięcia dojrzałości płciowej. Okazało się jednak, że biała istota mózgu, która jest odpowiedzialna za wysyłanie sygnałów z jednej części mózgu do drugiej, rozwija się do około 48 roku życia. Jeśli mózg jest czymś w rodzaju  Internetu  to szara istota jest komputerem, a biała liniami telefonicznymi, które łączą mój komputer z innymi komputerami na świecie.

● Potem zauważyli, że mózgi tych samych osób dwudziesto– i czterdziestoletnich bardzo się różnią. Badano problem czy mózg tej samej osoby w wieku lat kilkunastu  i czterdziestu kilku to jest ten sam mózg, tylko znacznie bardziej rozwinięty, czy też są to dwa różne mózgi. Badania jednoznacznie potwierdziły, że są to dwa różne mózgi. Między mózgiem kilkunastolatka a mózgiem tego samego człowieka w wieku lat czterdziestu kilku nie ma żadnych podobieństw.

    Mózg człowieka pod wpływem naszych przeżyć zmienia się co dnia. Z punktu widzenia budowy mózgu „my” za dziesięć lat i „my” dzisiaj to DWIE RÓŻNE OSOBY („opakowanie„ pozostaje bez zmian, zawartość jest zmieniona). Jakkolwiek podobieństwo fizyczne człowieka pozostaje to neurologicznie są to już dwie różne osoby. Niewykluczone, ze gdyby się w którymś momencie życia spotkały mogłoby dojść między nimi do konfliktu, a może nawet otwartej walki, a przecież chodzi tu o jedną i tą samą osobę fizyczną.