Szkolenia

    „On n’est étonnera pas que la doctrine exposée dans le texte ne soit toujours d’accord avec les travaux auxquels il est renvoyé en note” Ferdinand Lot, La fin du monde antique et le début du Moyen Áge, Paryż 1927, s. 3. [Nie należy się dziwić, że doktryna przedstawiona w tekście nie zawsze zgodna jest z tą, którą podają prace przywołane w przypisach].

.

    Szkolenia … po jednej stronie trener, po drugiej uczestnicy. Dobry trener wchodzi między uczestników, raz jest dla nich mistrzem, a innym razem ich uczniem. Rozmawia z uczestnikami. Trener nie ma monopolu na prawdę i na nieomylną wiedzę, rozwiązań szuka wraz z uczestnikami. Dopóki jest otwarty na ich mądrość dopóty będzie dla nich mistrzem.

    Dobry trener jest mądry i silny potencjałem uczestników szkolenia. Najlepsze rozwiązania powstają podczas pracy zespołowej. Żadne najmądrzejsze nawet teorie naukowe nie zastąpią odwagi w myśleniu uczestników szkolenia. W końcu w każdej teorii i twierdzeniu naukowym, w każdej religii i filozofii tylko tyle jest prawdy na ile my sami naszą wyobraźnią pozwolimy.  W nauce funkcjonują różne teorie prawdy, ale nie ma prawdy absolutnej. Najbardziej do mnie przemawia teoria podmiotowa – człowiek jest zarówno tym, który poznaje, jak i tym, który ocenia prawdziwość swojego poznania. „Stopień swobody prawdy jest odwrotnie zależny od ilości podmiotów poznających” -  to podstawowe twierdzenie teorii poznania. Zależnie od kontekstu każde twierdzenie może być prawdziwe.

    Katharsis … jeśli po szkoleniu nie zweryfikujesz swojego poglądu na sprawy objęte przedmiotem szkolenia to znaczy, że zmarnowałeś na nim czas. Podczas szkolenia pracujemy zespołowo, wspólnie szukamy.  Sięgamy do naszych zasobów – analizujemy, syntezujemy, znajdujemy zastosowania praktyczne dla owoców naszej refleksji. Jeśli zrozumiesz, że drzemią w Tobie ogromne nieodkryte pokłady zasobów, które pozwolą Ci samodzielnie i głębiej wniknąć w istotę procesów to ze szkolenia wyniosłeś pożytek. Dobry uczestnik to nie taki, który myśli tak jak zalecił mu trener, dobry uczestnik to ten, który myśli samodzielnie. Ma odwagę szukać i niekiedy dziwić się, a potem samodzielnie formułować wnioski. Ważne, żeby to były jego wnioski i dawały mu siłę na przyszłość.

A zatem … Miej odwagę poszukiwać własnych rozwiązań. Nie przyjmuj ślepo teorii i rozwiązań innych, choćby największych autorytetów. Ten świat, który nas otacza stworzony został tylko dla Ciebie. Miej odwagę go zrozumieć i zdobądź go!