Sens życia

.

.

.

    „Może Ci się wydawać, że uwielbiasz seks, pieniądze i ciasto czekoladowe, ale to, czego naprawdę pragniesz, jest jeszcze lepsze: maleńka iskra elektryczności, która stanowi nagrodę za Twoje zachowanie”.

.

..

.

.

     Nie wiadomo na czym polega praca mózgu. Do niedawna sądzono, że o aktywności mózgu decydują neurony. A ponieważ aktywność neuronów przejawia się w przepływie prądu elektrycznego zatem wystarczyło tylko przyłożyć do przeciwległych miejsc w mózgu elektrody, żeby stwierdzić czy mózg pracuje. Jeśli nie stwierdzono przepływu prądu elektrycznego to zgodnie z przyjętymi w roku 1968 kryteriami śmierci (deklaracja z Sydney) uważano człowieka za martwego. I kwalifikował się tym samym do zakopania w ziemi lub spalenia stosownie do wyznawanej religii.

.

     Niewiele lat temu biolodzy odkryli, że aktywność mózgu w większej części zachodzi w komórkach glejowych, które stanowią 85% masy mózgu. Tyle, że tam przesyłanie informacji odbywa się drogą chemiczną, a tej póki co nie potrafimy pomierzyć. A zatem i grobów i do pieca krematoryjnego składamy ludzi, których mózgi pracują pełną parą. A w każdym razie mogą w ten sposób pracować, bo tej formy aktywności nie potrafimy pomierzyć. Niewykluczone, że ci ludzie mają pełną świadomość tego co się z nimi dzieje. Mogą doświadczać zamykania ich ciał w trumnach i zasypywania trumien ziemią.

.

     Świat zewnętrzny odbieramy za pomocą pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. W świecie zwierząt wyszukaliśmy jak do tej pory około dwudziestu zmysłów. Zwierzęta mają tak egzotyczne zmysły jak na przykład magnetyczny, grawitacyjny, temperaturowy. Nawet widzenie u każdego gatunku jest inne. Pszczoły żyją w świecie, w którym nie ma czerwieni. Jednak kwiaty, które dla nas są śnieżnobiałe mienią się dla nich pstrymi barwami. Stokrotki są dla pszczół błękitno zielone. Żółte kwiaty gorczycy polnej, rzepaku i strącznika dla ludzkiego oka mają tę samą barwę. Pszczoła widzi je jednak inaczej: jedynie strącznik jest żółty, natomiast rzepak jest lekko purpurowy, a gorczyca polna jest intensywnie purpurowa. Świat każdego z gatunków jest inny, nie ma jednego świata obiektywnego. A zatem czy któryś z nich jest bardziej prawdziwy od innych?

.

     Ten piękny postrzegany przez nas świat generują fale elektromagnetyczne o długości 200-700 nm, które odbierają nasze oczy. Gdyby oczy odbierały fale o innej długości to świat wyglądałby zupełnie inaczej. Może nie byłoby niebieskiego nieba i słońca, które je rozświetla w środku dnia. Może by nie było naszego ciepłego domu i łóżka, w którym układamy się wygodnie co wieczór. Może by nie było kobiety, która jest z nami, ani naszych dzieci. Może by nie było nas samych, a przynajmniej nie takich jakich co dnia oglądamy siebie w lusterku. Z całą pewnością przy niewielkiej tylko zmianie parametrów odbieranej przez nas fali elektromagnetycznej świat, który towarzyszy nam od urodzenia w jednej chwili by runął.

.

    Co by zatem zostało, co tkwi w nas najgłębiej? W samym środku naszego mózgu jest ośrodek limbiczny. Jest osadzony na pniu i chroniony kolejno przez skórę głowy, czaszkę i zewnętrzne warstwy mózgu. Można powiedzieć, że jest najbardziej chronioną częścią mózgu. Niektórzy mówią, że jest też najstarszą częścią mózgu. W niej śpią nasze emocje.


.

     Nawet gdyby cały zewnętrzny świat wyglądał zupełnie inaczej niż go sobie obecnie przedstawiamy to emocje byłyby zawsze te same: szczęście, strach, radość, przerażenie, zadowolenie, niechęć, przyjaźń, wrogość, wesołość, smutek … Emocje są dwuwymiarowe, występują parami. Ich podstawową właściwością jest zmienność. Przyjemnym odczuciom towarzyszą przykre, bo bez jednych nie ma drugich.

.

     Robert Zajonc (1923-2008) uchodzi za jednego z twórców nowoczesnej psychologii społecznej. Jest m.in. autorem sławnego odkrycia z roku 1968 znanego pod nazwą „efektu czystej ekspozycji” (ang. mere exposure effect). Polega on na tym, że bardziej lubimy te bodźce, które prezentowane są częściej niż inne, nawet jeżeli nie zdajemy sobie sprawy z tego, że widzieliśmy je wcześniej. Im częstsza reklama tym bardziej jest pożądanym towarem. Powtarzane kłamstwo z czasem staje się prawdą.

.

     Największą zasługą Zajonca było zwrócenie uwagi na znaczenie emocji. Zajonc twierdzi, że do wszystkiego ca nas otacza mamy nieobojętny stosunek emocjonalny. Inaczej mówiąc, element naszego otoczenia, do którego nie mamy nieobojętnego stosunku emocjonalnego po prostu nie istnieje. Warunkiem istnienia dowolnego ciała nie jest odbieranie go przez nasze zmysły, ale wzbudzenie naszych emocji w stosunku do niego. Bez emocji nie ma istnienia.

.

    Do największych ekonomistów XX wieku powszechnie zalicza się: Keynesa, Friedmana i Galbraitha. Szczególnie ten ostatni wskazywał na fakt, że w życiu gospodarczym nie mamy do czynienia z rynkiem sprzedających i kupujących, ale ze sterowaniem reakcją publiczną. Konsumenci reagują tak jak ich tego nauczymy. Nie kierują się w swoich wyborach rozumem, ale prezentują zachowania, które zostały im w treści mas-medialnych przekazów zadane. Człowiek nie jest przy tym logiczny, człowiek jest emocjonalny.

.

     Wszystkiemu co robimy towarzyszą emocje. Tam gdzie nie ma emocji tam nie ma życia. Choćbyśmy nie wiem co ważnego robili i choćbyśmy nie wiem co istotnego stwierdzili w naszym otoczeniu to nie będzie to istniało dopóki nie zostaną włączone nasze emocje. Bez emocji nic nie istnieje. Ale też występuje zależność odwrotna, tam gdzie powstają emocje tam wzbudza się życie. Wystarczy wzbudzić nasze emocje, żeby powołać do życia nas samych i nasze otoczenie. Więc pobudzamy co rusz nasz układ limbiczny i wydobywamy świat z nicości.

 .

     Tak naprawdę nie istnieje ani to piękne błękitne niebo nad nami, ani to gorące słońce, które przedziera się przez chmury … nie istnieje nasza kochana żona, ani nasze jeszcze bardziej ukochane dzieci … nie istnieje nasz ciepły dom, ani miękkie i wygodne łóżko …

     Pobudzamy nasz układ limbiczny, żeby zaistnieć. A on tworzy obrazy, dźwięki, smaki, zapachy i wrażenia dotyku. Żyjemy dopóty dopóki zdolni jesteśmy wzbudzać nasz układ limbiczny.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>