Teoria ewolucji

. .

          Dedykuję Pani Beacie Dwojewskiej w uznaniu Jej pasji poznawczej

.

.

czyli jak rozwija się życie na Ziemi

.

.

     Według przekazów biblijnych nasi przodkowie nierzadko żyli tysiąc i więcej lat. adamiewa1„I żył Adam sto i trzydzieści lat, i zrodził na wyobrażenie i podobieństwo swoje, i nazwał imię jego Set. I zstało się dni Adamowych, potym jako zrodził Seta, ośm set lat, i zrodził syny i córki. I zstał się wszytek czas, którego żył Adam, lat dziewięć set trzydzieści, i umarł. Żył też Set sto i pięć lat i zrodził Enosa. I żył Set, potym jako zrodził Enosa, ośm set i siedm lat, i zrodził syny i córki. I zstały się wszystkie dni Setowe dziewięć set dwanaście lat, i umarł. Enos lepak żył dziewięćdziesiąt lat i zrodził Kainana. Po którego narodzeniu żył ośm set i piętnaście lat, i zrodził syny i córki. I zstały się wszystkie dni Enosowe dziewięć set i pięć lat, i umarł. Żył też Kainan siedemdziesiąt lat i zrodził Malaleela. I żył Kainan, potym jako zrodził Malaelela, ośm set i czterdzieści lat i zrodził syny i córki. I było wszech dni Kainanowych  dziewięć set i dziesięć lat i umarł” (Rdz. 5, 3 i dalsze; Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 roku).

.

     Ale w realnym świecie długość ludzkiego życia nie jest aż tak imponująca, w dlugosczycia1państwach Zachodu dożywamy średnio 80 lat; rekordziści – nawet około 120 lat. Znacznie krócej żyją insekty: • jętki jednodniówki jako dorosłe osobniki zazwyczaj nie dożywają nawet jednego dnia, • muchy natomiast kończą żywot z upływem miesiąca, • motyle – giną w ciągu kilku tygodni. Zwierzęta zazwyczaj nie żyją dłużej od człowieka: • mała ryjówka etruska dożywa wieku 1,5 roku, • kameleon liściasty brodaty dożywa 3 lat, • mysz, szczur, pszczoła robotnica – maksimum 4 lata, • koliber – 5 lat, • wróbel – 10 lat, • królik, wilk – 15 lat, • bóbr, szczupak, gołąb, łabędź – 20 lat, • osioł, lew – 30 lat, • nosorożec, orangutan – 50 lat, • orzeł, słoń – 80 lat, • papuga kakadu, jesiotr, sęp, krokodyl – 100 lat, • a żółw olbrzymi czy wieloryb grenlandzki niekiedy dożywają nawet 200 lat. Stwierdzono, że małże potrafią żyć ponad 400 lat, jeden z nich • cyprina islandzka dożywa nawet 500 lat – podobno nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się; osobniki umierają wskutek choroby lub zabite przez niesprzyjające warunki (dwa najstarsze okazy miały jakoby 507 lat – badania Paula G. Butlera i 375 lat – badania Schone’a). Podobno kilkaset lat mogą na znacznych głębokościach przeżyć ukwiały (http://www.glaucus.org.uk/Anemone2.htm). Ale rekord długości życia w świecie zwierząt biją koralowce głębinowe, które dożywają nawet do 4200 lat.

.

     Rośliny z zasady żyją dłużej niż zwierzęta. Szczególnie imponującego wieku dożywają rekordziści: • cis z Henrykowa Lubańskiego ma ok. 1260 lat i jest najstarszym drzewem w Polsce, • sekwoja wieczniezielona dożywa 2000 lat (Sekwoja wieczniezielona), a niektóre okazy • sosny długowiecznej (http://pl.wikipedia.org/wiki/Sosna_d%C5%82ugowieczna) znalezione w Górach Białych osiągnęły wiek 3000–5000 lat. W każdym przypadku długość życia pojedynczego osobnika w stosunku do wieku naszej planety jest znikoma. Chcąc zrozumieć procesy przeszłości badamy jedynie ślady życia jakie pozostawiły organizmy żywe.

.

.

stages.

    Każde życie kiedyś się kończy. Za punkt początkowy śmierci uznaje się ustanie krążenia i brak dopływu krwi do mózgu (na zdjęciach powyżej pokazane są kolejne etapy rozkładu zwłok). W przeciągu około pół minuty od tego momentu zanika aktywność mózgu, komórki przestają przewodzić bodźce elektryczne. Po około 7 minutach od ustania krążenia następują nieodwracalne zmiany w sercu i dokonuje się trwałe uszkodzenie mięśnia sercowego. Do około 6 godzin następuje trwałe uszkodzenie mięśni, obumierają kończyny. Przed upływem doby na zwłokach pojawiają się muchy i larwy owadów. Krótko potem bakterie i grzyby zaczynają niszczyć tkanki miękkie. Zazwyczaj przed upływem 10 lat następuje rozkład wszystkich tkanek miękkich i mamy do czynienia z tak zwanym odkryciem szkieletu. Jedyną pozostałością niegdyś żywego organizmu są kości, niekiedy tylko ich fragmenty. I zazwyczaj tylko z kośćmi mają do czynienia paleontolodzy, biolodzy ewolucyjni i archeolodzy.

.

     Kości mogą z czasem ulec • procesowi fosylizacji (Fosylizacja (geologia)) czyli zamianie w skamielinę (podobno proces ten może trwać od kilku godzin do nawet milionów lat), • procesowi mineralizacji (Mineralizacja (fizjologia)) czyli odkładania się w kościach fosforanów wapnia lub • pozostawać w formie niezmienionej.

.

     Kości zwierząt są częstym znaleziskiem archeologów. Niekiedy znajdowane są w formie niezmienionej, m.in. • w 1961 roku na północnym zachodzie Alaski znaleziono kości dinozaurów kaczodziobych i rogatych, • w 1993 roku w Montanie znaleziono kości dinozaura kaczodziobego, • w 1987 roku w Nowej Funlandii (Kanada) znaleziono żuchwę dinozaura kaczodziobego. Na podstawie kości odtwarzana jest budowa i wygląd zwierząt, ale czy słusznie? Czy budowa narządów może być jedynym kryterium rozwoju?

. ewolucja1 .

     Klasyczna teoria ewolucji Darwina ma tyleż samo zwolenników co przeciwników. Mówi ona o tym, że wszystkie organizmy pochodzą od wspólnego przodka. Wszystkie organizmy walczą o byt, przeżywają te lepiej przystosowane. Natura powoduje, że organizmy zmieniają swoje cechy i jedne gatunki przekształcają się w inne. Człowiek, na przykład, powstał z małpy. Małpa przez kolejne przekształcenia nabywała stopniowo cech coraz bardziej ludzkich aż stała się w pełni człowiekiem. Przeciwnicy teorii ewolucji zauważają, że pomimo intensywnie prowadzonych wykopalisk ilość tak zwanych ogniw pośrednich od czasów Darwina wcale nie wzrosła. Twierdzą nawet, że gatunki są niezmienne i nie następuje żaden proces przekształcania się jednego gatunku w drugi. Człowiek nie powstał z małpy, ale od początku istnienia gatunku był człowiekiem i nigdy nie znajdziemy tak zwanych ogniw pośrednich. Kto ma rację?

.

komroslinna     Organizmy żywe zbudowane są z komórek (Komórka). Komórki zwierzęce nieco różnią się od komórek roślinnych. Komórka roślinna (na ilustracji obok) posiada ścianę komórkową i chloroplasty, których komórka zwierzęca nie posiada. Ale oba rodzaje komórek posiadają te same organelle to jest błonę komórkową, cytoplazmę, jądro, mitochondrium i wodniczkę. W szczególności w jądrze znajduje się DNA czyli kwas dezoksyrybonukleinowy. DNA Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.

.

komzwierzeca     Zachowanie komórek, w tym procesy ich rozmnażania i obumierania, zapisane są w ich informacji genetycznej czyli zawartym w jądrze DNA (na ilustracji obok przedstawiona jest komórka zwierzęca). Rozmnażanie komórki odbywa się przez jej podział – nie wdając się w szczegóły może to być podział prosty (amitoza, mejoza) lub złożony (mitoza). Śmierć komórki może wynikać zarówno z procesów zewnętrznych (Nekroza), jak i być efektem jej zaprogramowania to jest planowanego samobójstwa (Apoptoza) lub zainicjowanego czynnikiem zewnętrznym samobójstwa (Nekroptoza). Nawet gdyby komórka zawsze stykała tylko z czynnikami korzystnymi dla jej rozwoju to i tak ostatecznie umrze w wyniku zaplanowanego samobójstwa będącego następstwem informacji zawartej w DNA.

.

DNA     DNA jest programem działania nie tylko pojedynczej komórki od jej powstania do śmierci, ale także całego organizmu, na który mogą się składać nawet miliardy komórek. DNA decyduje o kolorze tęczówek naszych oczu, kolorze włosów i skóry, proporcjach ciała i budowie anatomicznej, podatności na schorzenia i choroby itd. Można powiedzieć, że organizm jest tylko obudową DNA, nośnikiem na którym ta informacja jest przenoszona.

.

.

     Rozpatrywanie organizmu w oderwaniu od DNA jest jak ocena komputera bez zainstalowanego programu operacyjnego. Można oczywiście analizować hardware (układy scalone, tranzystory, diody, śrubki itp), ale bez zainstalowanego programu operacyjnego to będzie zawsze komputer bezużyteczny, nieprzydatny, martwy. System operacyjny nadaje znaczenie wszystkim elementom hardwarowym – wiemy po co jest: • procesor, • płyta główna, • pamięć komputerowa, • urządzenia peryferyjne, • dysk twardy, • monitor, • klawiatura, • mysz komputerowa, • drukarka, • skaner, • modem, • kamera internetowa itd. Podobnie jest z organizmami żywymi – bez DNA stopień wyspecjalizowania narządów wszelkich organizmów nie ma znaczenia, bo będą one martwe. To dopiero DNA tchnie w nie życie. Tak jak my ludzie tworzymy kolejne języki programowania i programy operacyjne, a potem dla ich funkcjonowania budujemy coraz bardziej złożone hardware, tak samo Natura, a według niektórych Bóg, tworzy coraz bogatsze DNA i organizmy, które pozwalają wykorzystać wielość informacji zawartej w DNA.

.

     Ewolucja nie dotyczy wprost organizmów jak próbują to przedstawić ewolucjoniści – Darwin się mylił. Człowiek nie pochodzi od małpy, małpa nie pochodzi od krokodyla, krokodyl nie pochodzi od ryby itd i nie mamy wspólnego przodka. Tak samo jak kolejne wersje komputerów nie pochodzą od siebie – z procesora serii 486 nie można wprost wyprowadzić Pentium. Natura lub Bóg tworzy coraz bardziej złożone DNA, a organizmy, w które DNA są „zamontowane” demonstrują w coraz doskonalszy sposób użyteczność tej informacji jaką jest DNA. Tak samo w świecie budowanych przez człowieka komputerów coraz doskonalsze hardware pozwalają na coraz sprawniejsze funkcjonowanie programów operacyjnych.

.

     Ewolucja to proces powstawania coraz bardziej złożonego DNA.  Ewolucja to 99proces przekazywania coraz pełniejszej informacji (genetycznej).  Nie znajdziemy nigdy tak zwanych ogniw pośrednich w ewolucji, bo ich nigdy nie było – tak samo jak w świecie komputerów rozwój technologiczny hardware odbywa się z zasady skokowo. Zresztą, ewolucyjnych ogniw pośrednich szukamy już od czasów Darwina ciągle bez powodzenia. Powinniśmy za to analizować informację genetyczną czyli DNA wszystkich gatunków. Zrozumienie zasad rozwoju DNA pozwoli na zrozumienie czym jest ewolucja. Natura czy Bóg tworzy coraz bardziej złożone DNA i to jest klucz do zrozumienia mechanizmów ewolucji. Tak samo w świecie ludzkich komputerów ewolucja języków programowania i programów operacyjnych jest bez porównania istotniejszą informacją niż zrozumienie zasad miniaturyzacji układów scalonych.

.

EncodingInformationAsDNA     Procesowi ewolucji podlegają nie organizmy, ale informacja genetyczna, w oparciu, o którą one się formują, żyją i również w sposób zaplanowany umierają. W DNA zawarty jest zamysł istnienia każdego organizmu. Niewielkie zmiany w budowie lub lokalizacji molekuł decydują o budowie naszych narządów, budowie anatomicznej, skłonności do chorób, a w konsekwencji przystosowaniu naszych organizmów do otoczenia.

. .

nosnik_dna     Wszystkie organizmy są tylko nośnikami informacji genetycznej. Dzięki naszym organizmom, a właściwie informacji, którą czerpią nasze organizmy o zachowaniu otoczenia, nasze DNA zmienia się.  Stronami gry o przetrwanie jest nasze otoczenie (wszechświat) i nasze DNA, a my sami (organizmy) jesteśmy tylko biernymi i z zasady nieświadomymi obserwatorami. Istniejemy tylko jako obudowa i żywiciel DNA. Nasz ludzki świat jest tylko piękną dekoracją do gry, która rozgrywa się zupełnie gdzie indziej. Nasze marzenia, pasje, pożądania są tylko produktem ubocznym procesu przetrwania i rozwoju informacji genetycznej.

.

     Człowiekowi software i hardware potrzebne są, żeby zrozumieć otoczenie … ale po co Naturze lub Bogu potrzebne są coraz bardziej złożone DNA czyli informacja genetyczna?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>