Wojna

.

.

czyli terroryzm jako biznes

.

.

Wojna zawsze miała na celu jedno – zawładnięcie siłami żywymi przeciwnika i zagarnięcie jego dóbr.

.

Jak osiągano ten cel?

.

     Najprostszą i najbardziej prymitywną metodą jest pokonanie tych, którzy pilnują porządku społecznego nieprzyjaciela, czyli wojska i policji. Zwycięstwo na froncie równało się pokonaniu przeciwnika.

.

Z kolei podbój świata przez cywilizację Zachodu miał nieco inny charakter.

.

     Po pierwsze, mieliśmy konkwistadorów, którzy traktowali tubylców jak podludzi czyli oszukując ich, mordując ich bez skrupułów, dokonując rzezi i zmuszając do niewolniczej pracy.

.

     Po drugie, pacyfikowaliśmy ich. Korporacja kapłanów Kościoła katolickiego tłumaczyła tubylcom dlaczego powinni być posłuszni porządkowi ustanawianemu przez białego człowieka. Zdobywaliśmy ich dobra i zdobywaliśmy władzę nad siłami żywymi nieprzyjaciela bez gwałtu i zniszczenia.

.

     Po trzecie, począwszy od XVII wieku podbojów dokonywały kompanie kupieckie. opiumKompanie miały własne wojska, własne floty, własny aparat urzędniczy i wypłacały regularne dywidendy dla akcjonariuszy, czyli obywateli państw Zachodu. Eksploatacja terenów podbijanych nie była ograniczona żadnymi regulacjami, które miały zastosowanie do Zachodnich metropolii. Przykładowo w połowie XIX wieku Anglicy wwozili do Chin opium i karmili tym Chińczyków. W 1858 roku było to 70.000 skrzyń o łącznym ciężarze 4.480 ton, a w 1880 roku – 105.580 skrzyń o łącznym ciężarze 6.757 ton. W szczytowym okresie na statystycznego Chińczyka spożycie opium wynosiło 2 kilogramy rocznie.

     Podbój z zastosowaniem metody drugiej i trzeciej miał charakter zdecydowanie bardziej inteligentny niż zwykłe użycie siły i bezpośrednie zabijanie siły żywej nieprzyjaciela.

.

Współcześnie wyróżnia się trzy rodzaje prowadzenia wojen:

.

Konwencjonalna – pozbawienie przeciwnika życia lub fizyczne zniszczenie względnie przejęcie jego materialnych instrumentów walki (czołgi, samoloty, okręty, działa, karabiny itd.).

     Narzędziami walki są fizyczne przedmioty począwszy historycznie od łuków i mieczy, a na lotniskowcach, atomowych łodziach podwodnych i dronach skończywszy. Szczytem barbarzyństwa była wojna totalna i użycie bomby atomowej. „Humanitarna” odmiana broni masowego rażenia niszczyła wyłącznie siłę żywą nieprzyjaciela, natomiast jego dobra w sposób nieuszkodzony przechodziły na własność zwycięzcy.

     Współczesną odmianą wojny konwencjonalnej są wojska szybkiego reagowania, komandosi. Nie angażujemy w wojnę całych społeczeństw, a jedynie wyspecjalizowane oddziały wojskowe o wysokiej sprawności. To one przejmują ośrodki dowodzenia przeciwnika i likwidują precyzyjnie namierzone cele.

.

elektroElektroniczna – pozbawienie przeciwnika możliwości użycia materialnych instrumentów walki. Wskutek wprowadzenia złośliwego oprogramowania materialne instrumenty walki nie potrafią ani wykryć przeciwnika, ani skutecznie odpalić na niego środków rażenia. Wojsko pozbawione instrumentów elektronicznych jest w zasadzie bezbronne – jest widoczne dla przeciwnika i nie wie skąd może nadejść atak.

.

Ekonomiczna – wskutek operacji na rynku finansowym podważenie zaufania do waluty, a tym samym pozbawienie przeciwnika możliwości przepływu dóbr. Wskutek zaprzestania przepływu pieniądza wojsko, policja i inne organy porządkowe zaprzestają wykonywania usług, a ogół obywateli zaprzestaje wykonywania pracy. Chaos powoduje, że społeczeństwo  przyjmuje z radością każdy kapitał, który przywraca porządek i utracone miejsca pracy.

.

     Bez zabicia kogokolwiek i bez jednego wystrzału następuje przejęcie gospodarki wrogiego kraju. Zależność gospodarcza, w tym medialna powoduje, że społeczeństwa pierwotnie wrogich państw poddane Zachodniej indoktrynacji stają się częścią porządku Zachodniego.

.

Wojna współczesna

.

     Współczesne wojny nawiązują do tradycji kompanii handlowych XVII wieku. Międzynarodowe korporacje podbijają świat, ale nie czynią tego w imieniu Zachodnich rządów, ale dla pożytku udziałowców. Podbój ma charakter kupiecki, jest realizowany dla zysku.

.

     Narzędziami walki są fundusze, często rejestrowane w rajach podatkowych dla zmylenia wywiadu atakowanego państwa. Inwestują z wykorzystaniem informacji niedostępnych innym uczestnikom gry giełdowej. Przykładowo grają na spadek akcji koncernu samochodowego ABC, a potem nagle w milionach wyprodukowanych silników zostaje odkryta usterka … akcje lecą na dół, a fundusz realizuje zyski; grają na spadek akcji rafinerii XYZ, a potem nagle w tej rafinerii wybucha pożar … akcje lecą na dół, a fundusz realizuje zyski. Usługę wzniecenia pożaru w rafinerii można kupić już za kilka tysięcy dolarów, a zyski mogą iść w setki milionów dolarów.

.

     Innym przykładem jest blokowanie dostępu do systemów rozliczeniowych. Taki rrrialrodzaj wojny toczy się między USA i Iranem. W lutym 2012 roku USA odmówiły Iranowi dostępu do systemu wartości dolarowych kontrolowanego przez Rezerwę Federalną i Departament Stanu. Miesiąc później USA zmusiły administratorów systemu SWIFT do wykluczenia Iranu. W efekcie Iran utracił możliwość rozliczania się z resztą świata. Nastąpił powrót do wymiany barterowej, a także opartej na złocie. W ponad rok później 6. czerwca 2013 roku przedstawicie Departamentu Stanu oficjalnie stwierdził, że celem tych działań było: doprowadzenie do deprecjacji riala [irańska waluta] i uczynienie go walutą bezużyteczną w handlu międzynarodowym”.

.

knight     A czy kiedy 1. sierpnia 2012 roku komputer Knight Capital składał zlecenia zakupu akcji na giełdzie nowojorskiej na wartość 7 mld dolarów, a potem je sprzedał za kwotę 440 mln dolarów mniejszą to był akt dywersji wobec Knight Capital, czy tylko wybryk komputera, który określamy jako złośliwość rzeczy martwych?

     Czy kiedy w rok później 22. sierpnia 2013 roku giełda NASDAQ została sparaliżowana na 3 godziny to był to celowy atak, czy znowu złośliwość rzeczy martwych?

.

Przykładem działania na wielką skalę jest przypadek Japonii w połowie lat dziewięćdziesiątych.

.

     W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych Japonia była kreowana na numer jeden japan2Zachodniego świata. Japonia jest niewiele większa od Polski – ma powierzchnię 377 921 km². Dla porównania Stany Zjednoczone mają powierzchnię 9 373 967 km². A jednak to nieruchomości Japonii miały 4 razy większą wartość niż całe USA. Pałac cesarski w Tokio miał większą wartość niż największy i najbogatszy stan USA – Kalifornia. W Tokio 1 m² działki budowlanej wart był 215.000 dolarów. Dziesięć największych banków na świecie należało do Japończyków.

.

     W 1985 r. USA, Wielka Brytania, Niemcy i Francja z powodu deficytu w obrotach z Japonią wymogły na Japonii tzw.  Plaza Agreement tj. aprecjację jena  do dolara z proporcji 250:1 do 149:1. A potem w 1987 r. USA wymogły na Japonii obniżkę stóp procentowych do 2,5%, Japończycy nabrali wówczas masę kredytów, pojawiła się nadpłynność i wzrosły ceny nieruchomości o 40%;  w całym okresie między styczniem 1985 a grudniem1989 ceny ziemi wzrosły 2,45 razy.

.

japan     W 1989 roku na japońskiej giełdzie pojawiły się Morgan Stanley i Salomon Brothers z ogromnymi ilościami gotówki; oferowali Stock Index Put Option SIPO czyli stawiali ogromne pieniądze na wielkie spadki na japońskiej giełdzie w przyszłości. Japończycy pewni siły swojej gospodarki weszli w zakup tych opcji masowo. Dnia 29.12.1989 r. index Nikkei osiągnął historyczne maximum 38.915 punktów. Od 12.01.1990 r. Amerykanie rozpoczęli masową sprzedaż tych opcji na świecie. Powstało ogromne oczekiwanie na realizację zysków  przez kupujących i w ciągu miesiąca indeksy giełdowe w Tokio frontalnie runęły w dół.

.

     Index giełdy spadł o 70%, ceny nieruchomości leciały przez 14 lat w dół. Straty finansowe tamtego krachu porównywane są ze skutkami II wojny światowej , ponoć nawet II wojna światowa mniej kosztowała.

.

     W 1998 roku japońskie banki zniknęły  z rankingów największych banków, a 8 z 10 największych pod względem kapitalizacji rynkowej należało już do kapitału amerykańskiego.

Japonia po dziś dzień nie podźwignęła się z tamtego upadku.

.

Dlaczego terroryzm?

.

gielda.

.

    Kapitalizacja giełd światowych to majątek rzędu 70 bilionów dolarów. Każdy spadek lub wzrost akcji jest dyskontowany przez jedną ze stron transakcji – jeden zyskuje, drugi traci. Zyskuje ten, który trafniej przewidział zmiany.

.

     Można zmiany przewidywać, ale można mieć też wiedzę o zdarzeniach w przyszłości. Jeśli posiadam określoną wiedzę to mogę ją zdyskontować przez odpowiednie zakupy lub sprzedaż na giełdzie i bez znaczenia jest czy w tym wypadku operuję na instrumentach pierwotnych (akcje) czy na instrumentach wtórnych (derywaty). W przypadku tych drugich przy zastosowaniu niewielkiego wkładu własnego moje zyski mogą być krociowe. W zasadzie nawet jako pojedynczy gracz mogę rozłożyć potężne instytucje finansowe.

.

     Informacja jest najważniejszym instrumentem walki. Jeśli wiem, że za tydzień 11dojdzie do serii wybuchów na pokładach samolotów American Airlines to nie muszę być geniuszem finansowym, żeby przewidzieć spadek akcji tego przewoźnika lotniczego. Wystarczy, że będę grał na spadki kursów ich akcji – czyli pożyczam akcje i natychmiast je sprzedaję uzyskując gotówkę. Czekam tak jak przy długiej pozycji aż podejmiemy decyzję wyjścia. Krótką pozycję zamykam odkupując tę samą liczbę akcji, którą pożyczyłem. W rezultacie jeśli kurs spadł to została mi nadwyżka gotówki, która jest zarobkiem na inwestycji.

.

     Ale mogę też grać na instrumentach pochodnych. Każdy, kto nie ma wiedzy o zamachach, które nastąpią, obstawia na podstawie wyników finansowych American Airlines ich dalszy stabilny rozwój. A ja angażując niewielki kapitał, mając wiedzę o zamachach, obstawiam spadek cen akcji. W rezultacie zamachów otrzymuję ogromne pieniądze w stosunku do zainwestowanego kapitału. Wprawdzie muszę część z tych pieniędzy przeznaczyć na utrzymanie i szkolenie terrorystów, ale jest to zwykły koszt każdej działalności finansowej – są przychody, więc muszą być koszty.

.

     Zdyskontować można każdą informację, tak jak niemal ze wszystkiego można pędzić alkohol J Akty terroryzmu mają tę dodatkową zaletę, że zazwyczaj są sporym zaskoczeniem i pociągają za sobą niemal natychmiastowe skutki finansowe. W niemal każdym przypadku zysk na operacjach może być gigantyczny.

.

     Pozostaje pytanie, na które każdy musi sam odpowiedzieć: dlaczego pomimo tak ogromnych środków zaangażowanych w walkę z terroryzmem końca tej walki wcale nie widać? Dlaczego finansowe skutki ataków terrorystycznych nie są objęte zakazem obrotu gospodarczego?

.

     W Afganistanie w roku 2001 Talibowie całkowicie zlikwidowali produkcję opium. obraz1Jeszcze w tym samym roku (5. grudnia) w Afganistanie pojawiły się międzynarodowe wojska ISAF, w sumie ponad 100 tysięcy żołnierzy. Talibowie zostali pokonani przez tę międzynarodową koalicję pod kierownictwem Amerykanów, produkcja opium została wznowiona. Do dziś Afganistan jest monopolistą światowym w nielegalnej produkcji opium, odpowiada za około 95% produkcji światowej. Zyski ze sprzedaży opium na rynki Zachodnie szacowane są na około 80 miliardów dolarów rocznie. Zarabiają międzynarodowi handlarze. Rolnicy afgańscy otrzymują z tej sumy około 1 mld dolarów. Dlaczego masowa uprawa opium jest możliwa pomimo obecności w Afganistanie ponad stutysięcznej armii żołnierzy?

.

     Współczesne wojny toczą się wokół pieniądza, nie potrzeba nikogo zabijać, żeby wygrać wojnę. Ważne jest, żeby zapanować nad siłami żywymi przeciwnika i przejąć jego dobra (pola uprawne, fabryki, potencjał intelektualny), ale żeby przy tym spowodować jak najmniej szkody w sile żywej nieprzyjaciela. Te wojny nie mają często charakteru narodowego, nie angażują oficjalnie państw. Siły militarne państw są co najwyżej militarnym narzędziem realizacji zysków  przez wielkich graczy.

.

     Jeżeli waluta dowolnego państwa stanie się bezużyteczna wówczas następuje rozkład państwa. Policja przestaje pilnować porządku, wojsko przestaje bronić granic, ludzie nie idą do pracy, żeby wytwarzać dobra. Nastaje chaos, a państwo staje się bezbronne.

W tę stronę zmierza ewolucja prowadzenia wojen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>