Judaizm

    W judaizmie skupiającym się na życiu doczesnym i oczekiwaniu na Mesjasza śmierć lub lęk przed śmiercią są następstwem nieposłuszeństwa ludzi i wygnania ich przez Jahwe z raju. Potem Jahwe przemawiając do Izraela przez proroków czyni dla wybranych obietnice życia wiecznego („Twoi umarli ożyją! Ich zwłoki na nowo powstaną. Przebudzą się ci, co w prochu spoczywają, i wznosić będą okrzyki radości. Bo jako rosa na ziołach – będzie rosa Twoja i ziemia wyda cienie umarłych!” (Iz 26, 19), „Tak mówi Pan Jahwe tym oto kościom: Oto ja sprawię, że wstąpi w was duch i ożyjecie. Nałożę na was ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem. Oblokę was w skórę i tchnę w was ducha”  (Ezk 37, 5-6), „Tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja otworzę groby wasze i wywiodę was z grobów waszych ludu Mój! I przywiodę was do ziemi Izraela” (Ezk  37, 12), Daniel czyni obietnicę, że po czasie „ucisku, jakiego nie było” – „zostanie oswobodzony twój naród, (…) wielu śpiących w prochu ziemi obudzi się: jedni do życia wiecznego, inni ku hańbie i wiekuistej zgrozie” (Dn 12, 1-2)).     Najwcześniejsze żydowskie poglądy mówiły, że po śmierci z człowieka pozostaje jedynie nietrwałe widmo, cień, który trafia do Szeolu (świat podziemny). W najważniejszej części, pierwszych pięciu księgach, Starego Testamentu (Tora, Prawo) nie ma żadnych informacji o życiu po śmierci, stąd saduceusze wnioskowali, że wraz ze śmiercią fizyczną kończy się wszelka egzystencja człowieka (faryzeusze i esseńczycy wierzyli w nieśmiertelność dusz oraz nagrodę i karę po śmierci). W tradycyjnym judaizmie, wiara w zmartwychwstanie (tehijat hametim) wyprowadzona została z przekonania, że Jahwe jest sprawiedliwy. Gdyby, bowiem świat na którym żyjemy, pełen zła i sprawiedliwości, był jedynym światem, wówczas Jahwe nie byłby sprawiedliwy. Pierwszym pytaniem jakie po śmierci zostanie postawione człowiekowi przez Sąd Niebios, ma być: „Czy postępowałeś w swoich interesach z innymi ludźmi w sposób uczciwy?” Z kolei mistyczne nurty judaizmu (chasydzi) wierzą, że zmartwychwstanie (powracanie dusz) jest zjawiskiem stałym i odbywającym się poprzez reinkarnację.


« Manicheizm

Chrześcijanizm »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>