Podstawowy podział religii

     We wszystkich religiach człowiek był i jest nieśmiertelny. Ze względu na sposób osiągnięcia tej nieśmiertelności można podzielić wszystkie religie na religie wspólnotowe (Community Religions) i religie odmiennych stanów świadomości (ASC Religions – Altered States of Consciousness Religions).

     W religiach wspólnotowych do życia wiecznego dochodzi się drogą uczestniczenia w życiu wspólnoty, przestrzegania wyznaczonych przez religię norm współżycia społecznego, a także przyjęcia doktryny religijnej i stosowania się do religijnej obrzędowości. Religie wspólnotowe przyczyniały się do powstawania zorganizowanych społeczności, które zazwyczaj święcąc triumfy nad sąsiednimi państwami odnosiły polityczne sukcesy. Religie wspólnotowe(m.in. religia proto-indo-irańska, religia Mezopotamii, religia Egiptu, religia Fenicji i Syrii, zaratustrianizm, manicheizm, religia Ajnów, judaizm, chrześcijaństwo, islam, religia grecka, religia Celtów, religia Etrusków, religia rzymska, religia Indian północnoamerykańskich, religia Indian mezoamerykańskich, religie afrykańskie) kładły zazwyczaj nacisk na istnienie Boga Stwórcy (bogów), który, mając z zasady cechy osobowe, był adresatem ludzkich pretensji do świata.

    W religiach odmiennych stanów świadomości drogę do zbawienia przechodzi się i zbawienie osiąga się w samotności. Następstwem owego skazania na samotność jest osiąganie przez wyznawcę stanów umysłu odbiegających od powszechnie przyjętych za zwyczajowe w codziennej komunikacji międzyludzkiej. Religie odmiennych stanów świadomości uniezależniały osiągnięcie przez wyznawcę wieczności od momentu fizycznej śmierci ciała ludzkiego. Skłaniały ponadto człowieka do dobrowolnej rezygnacji ze zdobyczy cywilizacyjnych, odrzucenia norm współżycia społecznego i całkowitego pogrążenie się we własnym wnętrzu. Religie odmiennych stanów świadomości (m.in. hinduizm, dżinizm, buddyzm, buddyzm zen, buddyzm tybetański, taoizm, sikhizm, konfucjanizm, tonghak) korzeniem z którego wyrastał cały wszechświat czyniły zazwyczaj bezosobowe prawo kosmiczne, nadto głuche na wołania i prośby człowieka, i niepodatne na wpływ ewentualnego Boga (bogów).

     Przypatrzmy się jakie miejsce zajmowało życie ludzkie w wyobraźni wyznawców religii … W kulturze światowej poczesne miejsce zajmują religie wspólnotowe.


« Istota religii

Religie wspólnotowe »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>