Szkolenia

.

    „On ne’s étonnera pas que la doctrine exposée dans le texte ne soit toujours d’accord avec les travaux auxquels il est renvoyé en note”

[Nie należy się dziwić, że doktryna przedstawiona w tekście nie zawsze zgodna jest z tą, którą podają prace przywołane w przypisach].

Ferdinand Lot, La fin du monde antique et le début du Moyen Áge, Paryż 1927, s. 3.

. .

    Szkolenia … po jednej stronie trener, po drugiej uczestnicy. Dobry trener wchodzi między uczestników, raz jest dla nich mistrzem, a innym razem ich uczniem. Rozmawia z uczestnikami. Trener nie ma monopolu na prawdę i na nieomylną wiedzę, rozwiązań szuka wraz z uczestnikami. Dopóki jest otwarty na ich mądrość dopóty będzie dla nich mistrzem.

    Dobry trener jest mądry i silny potencjałem uczestników szkolenia. Najlepsze rozwiązania powstają podczas pracy zespołowej. Żadne najmądrzejsze nawet teorie naukowe nie zastąpią odwagi w myśleniu uczestników szkolenia. W końcu w każdej teorii i twierdzeniu naukowym, w każdej religii i filozofii tylko tyle jest prawdy na ile my sami naszą wyobraźnią pozwolimy.  W nauce funkcjonują różne teorie prawdy, ale nie ma prawdy absolutnej. Najbardziej do mnie przemawia teoria podmiotowa – człowiek jest zarówno tym, który poznaje, jak i tym, który ocenia prawdziwość swojego poznania. „Stopień swobody prawdy jest odwrotnie zależny od ilości podmiotów poznających” -  to podstawowe twierdzenie teorii poznania. Zależnie od kontekstu każde twierdzenie może być prawdziwe.www2

www3

www7

www4

www6

ww8

www5

www11www1    Katharsis … jeśli po szkoleniu nie zweryfikujesz swojego poglądu na sprawy objęte przedmiotem szkolenia to znaczy, że zmarnowałeś na nim czas. Podczas szkolenia pracujemy zespołowo, wspólnie szukamy.  Sięgamy do naszych zasobów – analizujemy, syntezujemy, znajdujemy zastosowania praktyczne dla owoców naszej refleksji. Jeśli zrozumiesz, że drzemią w Tobie ogromne nieodkryte pokłady zasobów, które pozwolą Ci samodzielnie i głębiej wniknąć w istotę procesów to ze szkolenia wyniosłeś pożytek. Dobry uczestnik to nie taki, który myśli tak jak zalecił mu trener, dobry uczestnik to ten, który myśli samodzielnie. Ma odwagę szukać i niekiedy dziwić się, a potem samodzielnie formułować wnioski. Ważne, żeby to były jego wnioski i dawały mu siłę na przyszłość.

www9www10

A zatem … Miej odwagę poszukiwać własnych rozwiązań. Nie przyjmuj ślepo teorii i rozwiązań innych, choćby największych autorytetów. Ten świat, który nas otacza stworzony został tylko dla Ciebie. Miej odwagę go zrozumieć i zdobądź go!